Do 2. ročníka súťaže Energia v tvojom regióne sa zapojilo 328 žiakov (41 škôl) z celého Slovenska.
Bolo veľmi náročné vybrať z 243 prác I. stupňa 10 najlepších, preto sa porota rozhodla oceniť až 16 najlepších prác. Podobne bolo náročné vybrať z 10 tímových prác II. stupňa 3 najlepšie, preto porota udelila ešte jednu špeciálnu cenu za návrh dopravných prostriedkov.

Ocenenia

Všetci žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, získajú diplom o účasti a malý darček.
Ocení žiaci získajú diplom a darčeky, súťažné tímy budú ocenené aj vzdelávacími sadami, ktoré do súťaže venoval portál www.skola.sk (Kvant).
Diplomu a ocenenia budú na školy zaslané v priebehu júna 2012.

Vyhodnotenie I. stupňa

Vyhodnotenie II. stupňa

Hodnotiaca komisia

Hodnotiacu komisiu tvorili pracovníci Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU.