V 4. ročníku súťaže bolo opäť veľmi ťažké vybrať z viac ako 100 žiackych prác tie najlepšie. Preto sme sa rozhodli oceniť 12 najlepších prác z 1. stupňa a všetci zapojení žiaci dostanú diplomy.

Darčeky pre ocenených a diplomy budú zaslané na školy v priebehu júna 2014.

Vyhodnotenie I. stupňa

Vyhodnotenie II. stupňa