Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do V. ročník súťaže “Energia v tvojom regióne”.

Všetci súťažiaci získajú diplom a najlepšie práce budú odmenené vecnými
cenami, ktoré budú zaslané na školy v priebehu júna 2015.

Vyhodnotenie I. stupňa

Vyhodnotenie I. stupňa

Vyhodnotenie II. stupňa

Vyhodnotenie II. stupňa

Víťazný tím V. ročníka súťaže´Energia v tvojom regióne´

pre II. stupeň

Žiaci 9. a 8. ročník ZŠ s MŠ Ludanice: Martin Toriška, Dávid Macko, Lucia Gálová, Lucia Korytárová a Emma Sommerová