Pripravili sme pre Vás už V. ročník súťaže pre základné školy “Energia v tvojom regióne”.
Dúfame, že aj tento rok Vás naša súťaž osloví a zašlete nám práce Vašich žiakov.

I. stupeň

Výtvarná súťaž pre I. stupeň ZŠ (jednotlivci) – nakresli tvoju obec alebo mesto, ako by mohlo používať slnečnú energiu v roku 2050. Ako by sa mohlo Slnko použiť na výrobu tepla alebo elektrickej energie? Mohla by si každá domácnosť sama vyrábať elektrickú energiu a teplo zo Slnka? Ako by vyzerali zariadenia na využívanie slnečnej energie v roku 2050?

Vyhodnotenie:

Výtvarné práce formátu max. A2 pošlite spolu s vyplnenou prihláškou poštou na adresu:

Janka Jusková
ÚEAE
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava


Uzávierka súťaže je 30. apríla 2015 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Jeden žiak môže poslať iba jednu výtvarnú prácu. Porota vyberie 10 najlepších prác a autorov odmení vecnými cenami. Víťazné práce budú vystavené v priestoroch ÚEAE FEI STU a zverejnené na portáli www.oze.stuba.sk.

Prihláška I. stupeň

II. stupeň

Tímový projekt pre II. stupeň ZŠ (pre 5 – 12 žiakov, skupiny môžu tvoriť aj žiaci zmiešaní z viacerých tried a ročníkov) – navrhnite ako by mohla vaša obec alebo mesto používať slnečnú energiu v roku 2050. Ako by sa mohlo Slnko použiť na výrobu tepla alebo elektrickej energie? Mohla by si každá domácnosť sama vyrábať elektrickú energiu a teplo zo Slnka? Ako by vyzerali zariadenia na využívanie slnečnej energie v roku 2050?

Vašu predstavu spracujte ako zmenšený 3D priestorový model mesta/obce. Váš model zároveň vedecky opíšte a vysvetlite ako jednotlivé technológie fungujú, čo je na nich nové a lepšie oproti súčasným.

Vyhodnotenie:

Vaše návrhy odfotografujte a spolu s opisom modelu a princípom jeho fungovania pošlite elektronicky aj s vyplnenou prihláškou na e-mailovú adresu miroslava.smitkova@stuba.sk najneskôr do 30. apríla 2015. Odborná porota vyberie 3 najlepšie práce. Víťazné tímy získajú vecné ceny a možnosť zúčastniť sa exkurzie v laboratóriách ÚEAE FEI STU. Členovia poroty (po dohode s učiteľom, ktorý tímový projekt viedol) navštívia víťazné tímy priamo u nich v škole a zoznámia žiakov so zaujímavými informáciami o energetike, alternatívnych pohonoch a obnoviteľných zdrojoch energie.

Prihláška II. stupeň

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie o súťaži sa môžete informovať na e-mailovej adrese miroslava.smitkova@stuba.sk.