spp - ekofond

Stránka je podporovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci riešenia projektu KEGA 018STU-4/2012 ´Podpora vzdelávania v oblasti elektroenergetiky na stredných a základných školách´.

Stránka vznikla za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci riešenia projektu KEGA 3/7248/09 ´Začlenenie laboratória OZE do vzdelávacieho procesu formou multimediálneho interaktívneho webového rozhrania´.