Idea laboratória tkvie v praktickom preukazovaní, že obnoviteľné zdroje energie sú schopné koordinovanej prevádzky a to najmä v spojení s vhodnými technológiami akumulácie energie. Zariadenia a technológie vybudované v rámci laboratória by preto mali vytvárať model ostrovnej prevádzky s možnosťou paralelnej prevádzky s elektrickou sieťou.

K dispozícii sú nasledovné zariadenia: