Pripravili sme pre Vás už IV. ročník súťaže pre základné školy ´Energia v tvojom regióne´.
Dúfame, že aj tento rok Vás naša súťaž osloví a zašlete nám práce Vašich žiakov.

I. stupeň

  • Výtvarná súťaž (jednotlivci) – nakresli tvoju obec alebo mesto, ako by mohlo používať rôzne druhy odpadov (napr. komunálny odpad, odpad z poľnohospodárskej produkcie) v roku 2050. Ako by sa mohli tieto odpady zbierať a triediť? Ako by sa mohli použiť na výrobu tepla alebo elektrickej energie? Mohla by si každá domácnosť sama vyrábať elektrickú energiu z odpadu? Ako by používanie odpadov zlepšili čistotu v tvojom meste/obci ale aj čistou napr. ovzdušia a celého životného prostredia?

  • Prihláška_Istupen

    II. stupeň

  • Tímový projekt (pre 5 – 12 žiakov, skupiny môžu tvoriť aj žiaci zmiešaní z viacerých tried a ročníkov) – navrhnite, ako by mohla tvoja obec alebo mesto používať rôzne druhy odpadov (napr. komunálny odpad, odpad z poľnohospodárskej produkcie) v roku 2050. Ako sa budú odpady zbierať a triediť? Navrhnite aj spracovanie odpadov na výrobu energie, napr. tepla alebo elektriny? Budú existovať na spracovanie odpadov nové technológie? Svoj návrh realizujte tak, aby používanie odpadov zlepšilo čistotu životného prostredia v tvojom meste/obci.
    Vašu predstavu spracujte ako zmenšený 3D priestorový model mesta/obce s kompletnou rozvodnou sieťou. Váš model zároveň vedecky opíšte a vysvetlite ako jednotlivé technológie fungujú, čo je na nich nové a lepšie oproti súčasným.

  • Prihláška_IIstupen