Tento rok bolo zadanie súťaže náročné, čo sa prejavilo aj na počte prihlásených žiakov (126).
Všetci žiaci (resp. školy), ktorí sa do súťaže zapojili, získajú diplom o účasti a malý darček. Diplomy a ocenenia budú na školy zaslané v priebehu júna 2013.

Vyhodnotenie I. stupňa


V abecednom poradí.

Vyhodnotenie II. stupňa

Hodnotiacu komisiu tvorili pracovníci Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky:
Ing. Matúš Kováč
Ing. Terezka Skoršepová
Zuzana Studentová
JUDr. Marta Liptáková
Mgr. Miroslava Smitková, PhD.