Pripravili sme pre Vás už 3. ročník súťaže pre základné školy ´Energia v tvojom regióne´

Minulý ročník sa zapojilo do súťaže 328 žiakov zo 41 škôl z celého Slovenska. Dúfame, že aj tento rok sa potvrdí stúpajúci trend a že Vás opäť naša súťaž osloví a zašlete nám práce Vašich žiakov.

I. stupeň
Výtvarná súťaž (jednotlivci) – nakresli tvoju obec alebo mesto, ako v ňom budú riešené rozvody elektrickej energie do domácností, podnikov alebo do škôl v roku 2050. Budú sa stále používať stožiare vysokého napätia, ak áno, ako budú vyzerať. Bude sa elektrická energia rozvádzať pomocou nových technológií? Ako budú tieto nové technológie vyzerať?

Plagat_Istupen
Prihláška_Istupen

II. stupeň
Tímový projekt (pre 5 – 12 žiakov, skupiny môžu tvoriť aj žiaci zmiešaní z viacerých tried a ročníkov) – navrhnite, ako budú riešené rozvody elektrickej energie do domácností, podnikov alebo do škôl v roku 2050. Okrem návrhu stožiarov vysokého napätia, ktoré sa budú vtedy používať, navrhnite aj možné nové technológie prenosu elektrickej energie.
Vašu predstavu spracujte ako zmenšený 3D priestorový model mesta/obce s kompletnou rozvodnou sieťou. Váš model zároveň vedecky opíšte a vysvetlite ako jednotlivé technológie fungujú, čo je na nich nové a lepšie oproti súčasným.

Plagat_IIstupen
Prihláška_IIstupen